MVO strategie en workshop voor het MKB

Visie op MVO
MVO in mijn ogen is ondernemen met een lange termijn visie en met oog voor impact op mens en milieu. MVO is geen losstaand thema gedelegeerd aan bijvoorbeeld een MVO manager. Het is iets wat in de genen van de organisatie ingebed moet zijn. Alle essentiële bedrijfsbeslissingen worden daarbij getoetst op de 3 P's: People, Planet en, niet te vergeten, Profit.
Concreet invulling geven aan MVO biedt talloze kansen voor een organisatie op zowel korte als lange termijn en levert toegevoegde waarde voor de organisatie zelf, de medewerkers, andere belanghebbenden en het milieu.
 
MVO workshop
Conbuquest heeft een interactieve workshop ontwikkeld waardoor het brede begrip MVO gaat leven en concreet inhoud krijgt.
Wat is MVO, waarom is het belangrijk en wat kan ik ermee zijn de basis vragen die door deze workshop beantwoord worden.
Deze workshop is met name geschikt voor (kleine) bedrijven, (hoge)scholen en bijvoorbeeld netwerkorganisaties
 
MVO beleid & strategie bepaling
Conbuquest helpt u bij het formuleren van een helder en praktisch realiseerbaar MVO beleid.
Conbuquest start daarbij altijd vanuit de core-business en kernwaarden van een organisatie.

In een eerste fase wordt vooral geluisterd naar de visie en ideeën van het management, om te beoordelen of MVO in de genen zit of dat men openstaat om MVO in de kernwaarden van het bedrijf te integreren.
Vervolgens geeft Conbuquest vanuit een bedrijfskundige achtergrond zijn visie op de kansen, passend bij de organisatie.
Conbuquest levert hierbij een concreet advies waarmee een organisatie aan de slag kan.

MVO Project management
Conbuquest verzorgt de begeleiding van de implementatie van MVO binnen uw organisatie op projectmatige basis. Op basis van een gezamenlijk overeengekomen tijdsplan, organiseert, coördineert en stimuleert Conbuquest een efficiënte en effectieve uitvoering van dit plan.