Verduurzaming van evenementen en sportverenigingen

Sinds 2010 is Conbuquest betrokken bij het grote vraagstuk van verduurzaming van evenementen.
Indertijd begonnen met het in kaart brengen van de CO2 uitstoot van de 4 daagse marsen en feesten.
 
In het kader van Nijmegen Green Capital 2018 ben ik aanjager geweest van de Green Challenge: "Verduurzaming evenementen".
Sinds Januari 2021 ben ik bezig met verduurzamen van evenementen in de gemeente Berg en Dal.
 
In dit kader hebben in mei 2017 een 27 tal Nijmeegse evenementen een 'convenant verduurzaming evenementen' ondertekend.
Conbuquest heeft het proces om hiertoe te komen aangejaagd en is sindsdien aan de slag om inhoud te geven aan dit convenant, samen met de evenement organisaties en een team van nauw betrokkenen.
Continue volgende stappen maken in het proces van verduurzaming is daarbij het motto.
 
Conbuquest heeft daarbij ruime ervaring met het organiseren van festivals, o.a. de dag van het levenslied.
Zo biedt Conbuquest ook diensten aan op het gebied van:
- Planning en organisatie van een festival
- Financieel management en beheer, inclusief de boekhouding
- Project management

Ook heeft Conbuquest, samen met Koen Vrielink van Lentekracht, een 40 tal Nijmeegse sportverenigingen helpen verduurzamen.
Een duurzaamheidsscan en heldere overzichten zijn daarbij ontwikkeld, welke een vereniging snel inzicht geven in waar de duurzame kansen liggen, met de financiƫle implicatie daarbij, inclusief subsidiemogelijkheden.
 
Daarnaast verzorgt Conbuquest workshops "Duurzame evenementen" en "De weg naar een duurzame sportvereniging".
Deze workshops zijn er op gericht om:
-evenementen organisatoren en sportbestuurders bewust te maken van het belang van duurzaamheid
-de organisatoren inzicht te geven in hoe zij hun evenement of vereniging kunnen verduurzamen
-een aanzet te geven tot het daadwerkelijk oppakken van verduurzaming
 
Deze workshops zijn, in aangepaste vorm, ook geschikt voor onderwijsinstellingen en kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven.